ลูกค้าสามารถตรวจสอบสถานะการจัดส่งสินค้าโดยค้นหาจาก;
(1) เบอร์โทรศัพท์; หรือ
(2) ชื่อลูกค้าที่ใช้ในการจัดส่งสินค้า
(ตัวอย่างการกรอกชื่อ = ตั้งใจ อ่านหนังสือ)
กรุณากรอกรายละเอียดที่ตรงกับข้อมูลสั่งซื้อ
*บริษัท Trustbox ไม่ได้เป็นผู้จำหน่ายสินค้า หากต้องการเปลี่ยนหรือคืนสินค้ากรุณาติดต่อร้านค้าที่ท่านสั่งซื้อโดยตรง*