*บริษัท Trustbox ไม่ได้เป็นผู้จำหน่ายสินค้า หากตรวจพบปัญหาใด ๆ ในตัวสินค้า กรุณาติดต่อร้านค้าที่ท่านสั่งซื้อโดยตรง*